GAME

NORGE

 

GAME er nylig etablert i Norge, og målet er å bygge et GAME Streethouse  i Arendal som vil fungere som et pilotprosjekt for flere byer i Norge.

Et GAME Streethouse er et fleksibelt bygg, der unge kan drive med ulike aktiviteter som parkour, buldring, street football, basket, dans, street art og musikk når de selv ønsker å stikke innom huset. Det er brukerstyrt og det gir ungdommene eierskap og tilhørighet til stedet og miljøet. En like viktig funksjon for huset er å være et møtested der ungdom kan treffes og bare være med hverandre. Inntil huset står ferdig vil vi samarbeide med utvalgte skoler med faste GAME «Zones» med aktiviteter for mellomtrinnet.

Høydepunkter

Bystyrevedtak om leie av gamle brannstasjonstomten i Arendal for 1 kr over 40 år.

1 MNOK i støtte fra Kulturministeren i i revidert statsbudsjett.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildeler 8 millioner til GAME Streethouse Arendal.

RA1 bygg har avtalt å bygge GAME Streethouse for kostpris.

Bli Playmaker!

Bli med å lage spennende aktiviteter for barn og unge i Arendal! Som Playmaker blir du del av et unikt felleskap, samtidig som du får lærerike erfaringer og opplevelser.

Psst. Playmaker kan være en god erfaring å ha med på din egen CV!

PLAYMAKER

#SAMHOLDSKAPERGLEDE

Vi er best sammen